Profesjonalny serwis UPS i oświetlenia awaryjnego

Wykonujemy przeglądy techniczne zasilaczy awaryjnych i oświetlenia awaryjnego, a także dokonujemy napraw i ekspertyz.

Działamy na terenie śląska.

Podczas przeglądu okresowego zasilacza awaryjnego wykonujemy poniższe czynności:

 • oględziny zewnętrzne zasilacza,
 • oględziny zestawów bateryjnych,
 • kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorów zasilacza,
 • sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych,
 • sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS,
 • sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza,
 • kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń),
 • kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów,
 • kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii,
 • kontrola stanu technicznego falowników,
 • sprawdzenie kondensatorów szynowych DC i AC,
 • kontrola stanu technicznego i poprawności pracy prostowników,
 • kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych,
 • kontrola stanu technicznego elementów by-passów
 • kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilacza,
 • sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza
 • sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, pomiary napięć w stanie ładowania,
 • kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilacza w fazę ładowania baterii,
 • kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami pokazywanymi na wyświetlaczach pulpitów sterowniczych,
 • pomiar napięci i/lub rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza w
  trybie normalnym bez odłączania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),
 • czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,
 • czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych elementów zasilacza,
 • przygotowanie raportu z przeglądu

Co warto wiedzieć na temat przeglądu zasilacza awaryjnego?

Kiedy wykonać?

Przegląd okresowy należy wykonać raz w roku, jeśli serwis nie określi inaczej. Częstotliwość przeglądów może być inna z uwagi na warunki pracy.

Ocena sprawności

Oceny „kondycji” zasilacza dokonuje serwis podczas przeglądu technicznego. Niezawodna praca możliwa jest jedynie wtedy, gdy zasilacz jest odpowiednio konserwowany.

Uszkodzony akumulator

Do poprawnej pracy zasilacza awaryjnego konieczny jest sprawny akumulator. Podczas przeglądu dokonujemy pomiaru baterii specjalistycznym urządzeniem.

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia ewakuacyjnego powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku, można stwierdzić. iż nadzór i kontrole oświetlenia ewakuacyjnego są obowiązkowe.” (Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010r.)

Podczas przeglądu oświetlenia awaryjnego wykonujemy:

 • oględziny armatur oświetleniowych
 • sprawdzenia czasu działania opraw na zasilaniu bateryjnym
 • pomiar natężenia oświetlenia
 • przeglądu baterii centralnej, jeśli występuje
zasilanie awaryjne, zasilacze UPS, oświetlenie awaryjne, serwis UPS śląsk, Serwis zasilania awaryjnego, przeglądy zasilaczy awaryjnych i oświetlenia awaryjnego.
zasilanie awaryjne, zasilacze UPS, oświetlenie awaryjne, serwis UPS śląsk, Serwis zasilania awaryjnego, przeglądy zasilaczy awaryjnych i oświetlenia awaryjnego.

Serwis

Dokonujemy napraw i ekspertyz sprzętu na podstawie zlecenia. Każda usługa zostaje zakończona stosownym raportem serwisowym.

Masz pytania?

Napisz do nas:

serwis@awaryjne.eu

lub

Zadzwoń

+48 781 105 737